Deratizace, dezinfekce, dezinsekce

kvalifikovaní odborníci v oboru DDD provádějí služby na vysoké úrovni

DDD – desinfekce v zeměděltství

DESINFEKCE – od latinského názvu  INFECTA

(souborný pojem pro mikrobiologické škůdce – viry, bakterie, kvasinky, plísně, atd.)

Zabýváme se čištěním a desinfekcí prostor kuchyní, jídelen, potravinářských provozů, ošetřujeme prádelny a čistírny, byty pro seniory, místa pobytu či úmrtí člověka. Desinfikujeme stáje po ikvidaci nákaz, před naskladněním nových zvířat, atd.

Provádíme také desinfekci rybníků, sádek a jejich vybavení po likvidaci nákaz ryb. Dodáváme prostředky pro desinfekci vody, rozvodů, odpadů a septiků.

Používáme pouze schválené prostředky, dle metodiky a s dodržením ochranných lhůt.

DDD – informace o deratizaci

DERATIZACE – od latinského názvu Ratus (ratus = myš)

 • zabývá se odchytem nebo likvidací škodlivých hlodavců obecně
 • nejvíce se vyskytují potkani v kanalizaci a v chovech zvířat, kolem kontejnerů, na místech s uloženým odpadem, v místech, kde je blízko vodní plocha
 • častý je také výskyt v pekárnách, potravinářských provozech, skladech obilovin, výrobnách a skladech krmiv pro zvířata
 • hojně se objevují také v chovech prasat, velkochovech velkých i malých zvířat
 • způsobují nemalé materiálové škody na zásobách i na budovách, kanalizaci
 • ničí elektrorozvody, dostanou se i do domů a bytů odpadem nebo po fasádách
 • jejich výskyt monitorujeme a pokládáme nástrahy
Deratizační prostředky jsou vyráběny v různé formě, aby byly atraktivní v různém prostředí a na určitý druh hlodavce. Respektují potravní návyky jednotlivých druhů i způsob jejich života, místo výskytu a zdroje potravy v okolí. Sama účinná látka, která je v těchto prostředcích obsažena, je netoxická, jde o látku, která má antikoagulační účinek a je v tak malém množství, aby působila pouze na cílové živočichy. Pozře-li malé množství pes, kočka či jiné domácí zvíře tuto látku, pak zdravému jedinci většinou neuškodí. Vždy je třeba zabránit přístupu k uloženým nástrahám!! Také děti by měly být chráněny před kontaktem a požitím nástrah – RODENTICIDŮ.

Desinsekce –  likvidace škodlivého hmyzu

 • provádí se dle potřeb objednatele minimálně  2x ročně
 • použité speciální prostředky na cílové druhy jsou dokládány v příloze bezpečnostním listem

DDD – hlodavci v bytě

Deratizace  – hubení škodlivých hlodavců, myší a potkanů

 • provádí se minimálně 4x ročně a dále dle potřeb provozu
 • nástrahy jsou kladeny do jedových staniček dle plánku objektů a viditelně označeny
 • použité prostředky jsou doloženy v příloze bezpečnostním listem

Přepnout – obsah

Sanitace

Pravidelně ošetřujeme:

 • pekárny a cukrárny, jatka a provozovny, kde se zpracovává maso a uzenářské  výrobky
 • zpracování a výrobny produktů z brambor.
 • restaurace, školní kuchyně a jídelny, vývařovny a rychlé občerstvení
 • sklady zeleniny, ovoce, nápojů
 • prodejny Jednota, COOP, Flop
 • podnik POEX Velké Meziříčí zpracování  oříšků a extrudovaných surovin
 • podnik SEVAK, na zpracování Rakytníku a výrobků z něho
 • firmu VČELPO, která zpracovává a prodává med a výrobky z medu

Fumigace

je ošetření obilovin ve skladech proti zrnokazným škůdcům, deratizace a příprava prázdných skladů přede žněmi. Používáme přednostně Fosforovodík v tabletové formě, také aerosoly a jiné přípravky za stanovených podmínek dle receptur a technologických norem a bezpečnostních předpisů.

Pod pojmem retardace brambor se rozumí ošetření konzumních brambor ve skladech proti klíčení hlíz povolenými speciálními účinnými látkami  pro uchování konzumní kvality pro prodej či další zpracování.

Desinfekce – ničení bakterií, virů, plísní, a dále mikroorganismů a původců chorob

 •  provádí se obvykle 2x ročně a dále dle objednávky a potřeb objednatele
 •  veškeré použité prostředky jsou dokládány v příloze protokolu bezp.listem

DESINSEKCE – od latinského názvu  INSECTA- hmyz

Zabývá se snížením výskytu nebo ničením škodlivého hmyzu na rostlinách, zvířatech, člověku, také na objektech a surovinách, dále v budovách a skladech, bytech, ubytovnách, hotelech, … Škůdci jsou často přenašeči různých závažných onemocnění člověka i zvířat. Rostlino-žraví velmi poškozují obiloviny, potraviny a krmiva, krev-sající hmyz šíří také parazity. Parazité zvířat i člověka jsou nežádoucí a je na ně zaměřena zvláštní pozornost také výrobců ochranných a odpuzujících prostředků. V zemědělských provozech se nejčastěji zabýváme přípravou a čištěním skladů obilovin, v případě napadení obilními škůdci, ošetřujeme přímo uskladněnou surovinu. Toto se provádí  za přísně  stanovených podmínek s ohledem na rezidua účinných látek v potravinách a krmivech. V domácnostech, hotelech a ubytovnách nyní často řešíme výskyt blech, svrabu a štěnic. V prodejnách je velmi vysoký výskyt motýlků Zavíječů a jejich larev, které velmi poškozují mouku, luštěniny, ořechy, výrobky z obilovin a také krmiva a potřeby pro zvířata. V parcích je silně rozmnožen hryzec a krtek, kuny a lasice. Ochrana proti jejich přemnožení je složitá samotným provedením a jeho účinností, ale také různým zákonným omezením. Všechny prostředky, které používáme jsou pouze schválené, povolené proti určitému druhu, v předepsané koncentraci a aplikované povoleným způsobem s ohledem na zdravotní rizika.

Ochrana dřeva

Poskytované služby:

 • provádíme ošetření dřeva nového – speciálními nátěry před aplikací na krovy staveb.
 • na objednávku ošetřujeme také dřevo napadené dřevokazným hmyzem nebo houbami
 • ošetření nábytku, obrazů, soch a vybavení kostelů, zámků,depozitářů, apod.
 • ošetření chat a rekreačních táborů a zařízení -při napadení dřevostaveb brouky, nebo vosami a sršněmi

Kde služby poskytujeme: Vysočina, Havlíčkův Brod, Žďár nad Sázavou a okolí

V případě zájmu nás můžete kontaktovat

Práce účtujeme hotově nebo fakturou s DPH

Jsme tu pro Vás

MVDr. Vondráčková Jaroslava
Hamry nad Sázavou 329
591 01, Hamry nad Sázavou

Veterinární ordinace sídlí v Hamrech nad Sázavou, na hlavním tahu ve směru Žďár nad Sázavou – Havlíčkův Brod, asi 300 m pod benzinovou pumpou vlevo u Čistírny odpadních vod (na začátku nové lokality U Lomu).

Hamry nad Sázvou 329

Ordinace byla roku 2006 rozšířena o provozovnu v Přibyslavi (asi 16 km od Žďáru nad Sázavou). Nachází se v nově zrekonstruované budově pod kostelem vedle muzea (Bechyňovo náměstí 52, vchod z ulice Vyšehrad).

Přibyslav, Bechyňovo náměstí 62

© 2020

Vytvořila IPCC, s.r.o.